Geri Dönüşümün Çevresel Katkıları

Çevresel Katkıları

Geri dönüşümün çevresel katkılarını ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Ger dönüşüm sayesinde ağaçların, minerallerin ve su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunulmuş olunur.
  • Tüketim malzemesi üretimi için yeni ham madde arayışına girilmesini büyük ölçüde azaltır. Böylelikle hem hava hem de çevre kirliliğinin önüne geçer.
  • Sera gazı emisyonunun düşmesine katkıda bulunur.
  • Son olarak, evsel atıklardan meydana gelen kompost maddeler ve gübreler sayesinde toprağın verimi artar. Böylelikle hem organik hem de besin değeri yüksek ürünler elde edilmiş olur.