Geri Dönüşümün Ekonomik Katkıları

Ekonomik Katkıları

  • Geri dönüşümün ekonomiye katkısı öncelikli olarak israfın önüne geçmesidir. Yararlı olabilecek atık maddelerin boşa gitmesini önleyerek toplumun kullanımına sunabiliyor olmasıdır.
  • Atık maddelerin ve çöplerin taşınması veya depolanması gibi problemlerin ortadan kalkmasını sağlar.
  • Hammadde tüketiminin azalmasına neden olur.
  • Gereksiz enerji kullanımının önüne geçer.
  • Kullanılamayan, atık maddelerin yepyeni bir ürün olarak tüketicilerin hizmetine sunulmasını sağlar.
  • Kalabalık nüfuslu bölgelerdeki atık malzemelerin problem teşkil etmesini engeller.
  • Yeni bir iş kolu yaratarak istihdamı artırır ve işsizliği azaltır.
  • Atık malzemelerin ham madde haline getirilerek tekrar üretiminin sağlanması yoluyla başka ülkelerden ithal edilmesi gereken ham madde miktarının azalmasını sağlar. Böylelikle ithalat masraflarını büyük oranda azaltır.